onsdag 6 december 2017

Integrationsdebatt i Vellinge kommunfullmäktige - en sorglig historia

Onsdagens debatt i Vellinge kommunfullmäktige om nästa års handlingsplan för integrering av nyanlända och ensamkommande var inte direkt upplyftande. Vellingeliberalerna har lagt ett eget förslag som fokuserar på två saker och inget annat: Sätta vuxna nyanlända i arbete och hjälpa deras barn att komma ikapp övriga barn i skolan. Moderaterna, Socialdemokraterna, Nya Listan och Sverigedemokraterna ville uppenbart diskutera allt annat, förutom jobb.

Sverige har sedan 2000-talet visat upp en särdeles usel förmåga att sätta flyktinginvandrare i arbete.  7 av 10 nyanlända elever går ut grundskolan utan gymnasiebehörighet. De helt avgörande orsakerna är två - den generellt sett låga utbildningsnivån bland flyktinginvandrarna och den låga andelen av enkla jobb på den svenska arbetsmarknaden.Det har aldrig varit tal om ett kompetensregn, ju fortare vi lägger den villfarelsen bakom oss desto bättre. Utbildningsnivån på de nyanlända i vår kommun skiljer sig inte från de som finns i andra kommuner.

Skillnaderna i skolresultat mellan infödda och invandrade elever ökar hela tiden och är nu större än i de flesta andra jämförbara länder (ESO). Många barn kommer från länder med bristfälliga skolsystem eller så har de av naturliga skäl inte kunnat gå i skola på flera år.

Vellingeliberalerna vill därför att kommunen
  • sätter den vuxne individen sätts i arbete utan onödigt dröjsmål. Vi föreslog för kommande budget 100 beredskapsarbete i vilket en nyanländ kan börja bidra i kommunen från dag ett. Det var ett förslag som den moderata majoriteten röstade ned, vilket vi  finner helt obegripligt.
  • verkar för att den vuxna nyanlände söker jobb där jobben finns och som bäst matchar deras kompetenser, oavsett om arbetet finns i eller utanför kommunen. Att som Miljöpartiet yrka att kommunen ska har som mål att nyanlända väljer att stanna i Vellinge ställer vi oss helt oförstående till då det helt uppenbart riskerar undergräva arbetslinjen.
  • prioriterar samarbete med frivilligorganisationer som
    • genom nationella nätverk eller motsvarande kan understödja vuxna nyanlända att finna jobb.
    • kan erbjuda minderåriga nyanlända stöd i läxläsning och fritidsaktiviteter med övriga jämnåriga.
Moderaternas bidrag i debatten: Integrationsplikt.
Sverigedemokraterna bidrag i debatten: Assimilering istället för integration
Socialdemokraternas, Nya Listans och Miljöpartiets bidrag i debatten: Låt vuxna ensamkommande med avslagsbeslut stanna i kommunen (trots att de inte är kommunens ansvar).

Och så frågar vi oss varför Sverige har så svårt att få nyanlända i arbete. Suck.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar